dijous, d’agost 16

"Macletà" a la Plaça Catalunya

"Macletà" a la Plaça Catalunya, Festa Major de l'any passat

Vaig llegir en el programa de la Festa Major d’aquest any que un dels actes que es farà serà una ‘mascletà’ a la Plaça Catalunya.

Voldria valorar algunes qüestions sobre aquest acte des que es va implantar, no fa masses anys, a la nostra festa major.

Els efectes de la violenta tronada, intensa i sobtada que els petards exerceixen sobre els arbres i els ocells que habiten el micro hàbitat de la plaça, amb caigudes de branques i fulles que mutilen els arbres i afecten sobtadament als ocells són evidents cada any. Immediatament després de l'explosió es produeix un gran silenci generat per a la desaparició, temporal o definitiva, dels ocells foragitats del seu hàbitat. Sense comptar que també hi ha hagut  algun accident a persones que pateixen sordesa temporal a conseqüència de la ‘mascletà’.

D’altra banda s’observa gratament que l’Ajuntament és defensor dels arbres ja que, no fa poc, va penjar uns rètols pels carrers de Bellvei on es convidava a la ciutadania a respectar-los. Acció que m’hi adhereixo i recolzo.

Possiblement, pel tràfec que genera una Festa Major, l’Ajuntament no s’ha donat compte de la contradicció que representa la promulgació de la defensa dels arbres i a l’hora seguir permetent una activitat que, tot i ser lúdica i festiva per a gaudi de la societat humana, no respecti també la flora i la fauna del seu propi municipi.
Les dues coses podrien ser compatibles, senzillament es podria cercar un indret on la presencia d’arbrat i ocells fossi mínima, i així podrien gaudir de la Festa, a més dels humans, els animals i les plantes. 

Es tracta de potenciar la Festa, sobretot pel que respecta als diables i al foc, que donen signe d’identitat al municipi i dels quals se’n pot estar orgullosos si s'acaba polint aquests detalls.


dimecres, de juny 13

Sobre l'assumpte dels qui pretenien construir un insostenible camp de golf a Bellvei

Companys i companyes.
Us comuniquem, a tots els que vareu signar l'al·legació contra el camp de golf que es volia fer a la muntanya protegida de la Muga al municipi de Bellvei, que rebreu o heu rebut un escrit de l'ajuntament referent al tema, no us preocupi dons només es tracta d'un comunicat.

Si llegiu el primer paràgraf us explica que l'empresa promotora del golf a interposat un contenciós contra l'ajuntament de Bellvei per haver denegat el golf (bé, més aviat re-tornat a l'inici del procés).

I al final, en el últim paràgraf, us comunica que teniu dret a personar-vos al jutjat per fer el seguiment del procés. Si no ho feu, senzillament no tindreu dret a demanar més informació sobre el procediment. Res més.

O sigui que si no feu res, no passa res. Segurament l'ajuntament de Bellvei ens informarà puntualment del procés que d'altra banda esperem que la justícia faci 'idem' i denegi la demanda.

Una abraçada i gràcies a tots i a totes, ja que gràcies al vostre esforç i la vostra voluntat, s'ha aconseguit parar l'especulació sobre un paratge protegit penedesenc.

I que mai més torni entre nosaltres el propòsit dels qui gosen posar per davant de la natura els seus egoistes interessos.

dissabte, de gener 14

Aportacions de l'Entesa al primer Balanç informatiu 2012 de l’ajuntament de Bellvei


Des de la ciutadania s’agraeix l’acte que ha organitzat el govern municipal i celebrar la gran resposta de la gent que va fer petita la sala d’actes del centre cívic, donant així la benvinguda a una etapa de normalització democràtica llargament esperada.

Aquest tipus d’activitat informativa, normal en un sistema democràtic obre les portes a la participació ciutadana, i en el cas de Bellvei, marca un abans i un després allunyant el fantasma d’un passat que no tornarà més. L’equip de govern va donar mostres de com es tenen que fer les coses i de la normalitat de regir un ajuntament.

Tot i això cal recordar que un acte d’aquestes característiques és essencialment perquè el ciutadà opini i digui la seva. Cosa que caldrà ajustar els ‘tempos’. Una sessió de dues hores d’explicació no permet, posteriorment un debat en condicions. La gent està saturada. Caldria que la part informativa fos d’una hora com a màxim i l’altra hora dedicada al debat. Es pot aconseguir sobradament. Caldrà ajustar algunes explicacions innecessàries o que es poden explicar de manera sintetitzada. És interessant saber si s’ha canviat una vorera, però és més important saber quin és el criteri del perquè s’inverteix en guals i no en activitats dinamitzadores socials i laborals, per posar un exemple.

Posats a fer crítica constructiva s’ha de dir que tot i la bona impressió del conjunt de l’equip, potser per l’evident manca de rodatge, es troben a faltar els criteris generals de cap on es vol anar. Són molt importants els objectius en una època de canvis substancials tant en l’economia com en els socioambientals. En aquest sentit la intervenció final de l’alcalde, coordinador de l’equip i qui ha de marcar les pautes a seguir, es va trobar a faltar un discurs més ferm i vertebrador orientat a definir les prioritats.

Si no hi ha objectius clars no hi poden haver accions clares. L’espina dorsal del projecte. L’exemple més evident d’indecisió política el trobem en la política urbanística. De la intervenció del regidor d’urbanisme no es va desprendre cap criteri d’actuació ni cap valoració (a part del manifestar estar en contra del camp de golf) respecte a la política d’especulació urbanística del govern anterior.

La gravetat d’una situació urbanística caòtica penja com una espasa de Damocles sobre un municipi que d’haver-se desenvolupat tots els plans residencials pendents, mig aprovats i abandonats per la crisi econòmica, ara estaríem en la més mísera bancarrota econòmica, com li ha passat en altres municipis no massa llunyans. Cosa que podria passar en el cas improbable de recuperació econòmica, tot i que, de mantenir-nos en la crisi tampoc és aconsellable tenir plans empantanegats. Caldrà fer alguna cosa al respecte.

Sobre la taula s’ha de resoldre d’una vegada per totes el cas del camp de golf i tot el què representa per la Muga, com va manifestar el mateix regidor d’urbanisme, fen menció dels informes desfavorables de les administracions per l’impacte negatiu d’una activitat privada sobre una muntanya protegida per la Generalitat.

I com a tercer aspecte cal que es doni resposta als recursos d’alçada sobre la normativa especulativa aprovada al casc antic que l’anterior govern va imposar en contra de gran part dels veïns. La degradació del centre és evident i no és adequat mantenir-la per més temps. Tot això és difícil portar-ho a terme mentre es mantingui el mateix cos tècnic que ha fomentat i recolzat antigues polítiques urbanístiques que a hores d’ara ja no tenen sentit i han quedat obsoletes.

Aquest consistori hauria d’assumir agafant el toro per les banyes de l’urbanisme municipal i resoldre’l. Mentre no ho faci, de ben segur que no s’alliberarà de l’espectre urbanístic anterior. Caldrà considerar la possibilitat de redactar un Pla d’Ordenació ja que actualment tenim encara un pla del segle passat apedaçat. Seria, segurament, una més bona i encertada inversió però és necessari que l’ajuntament ho tingui clar.

Tampoc es va fer esment del pla aprovat inicialment per ampliar la fàbrica Reberter a l’altra banda de la carretera d’entrada, amb túnels inclosos, que tot i estar en el municipi de Castellet, afecta directament al poble de Bellvei. Caldria que el consistori de Bellvei es pronunciés sobre aquest tema.

Molt positiva va se la intervenció del regidor de Serveis proposant accions de reciclatge per la brossa. Un discurs molt ben elaborat i, amb poques paraules i bon to, va esquematitzar un dels problemes que actualment té la nostra societat: les deixalles. Seria interessant potenciar l’educació ambiental (de fet ja es va proposar en interessant iniciativa de reciclatge d’ olis usats). Cal que aquesta iniciativa s’ampliï a la recollida porta a porta de la brossa. En altres poblacions veïnes com l’Arboç, ja s’està portant a terme i genera beneficis al municipi. Com també fomentar una política d’estalvi, sobretot pel que fa a la despesa de bosses de plàstic a les botigues i supers. Els envasos, sobretot de plàstic, són un greu problema.

Sobre les inversions d’aquest any, sembla encertada i necessària l’ampliació de l’ajuntament i oportú el criteri exposat pel regidor d’urbanisme de fer una intervenció més ajustada i descartar el projecte anterior. Sorprèn però que la resta de la inversió es destini a guals. Dona la impressió que al municipi no hi ha altra prioritat que regular l’excés de velocitat.

Sobre la radio caldria valorar la necessitat de la despesa en un mitjà que té una repercussió mínima i que manté el caràcter ideològic de propaganda política pel qual el va crear l’anterior govern. La inversió amb aquest mitjà es podria dirigir cap altres necessitats que donessin un benefici social i cultural més alt com podria ser muntar una bona estructura d’activitats i dinamització del jovent en estructurar les activitats culturals i les sortides en el món laboral.

El sous dels regidors no va quedar clar, sembla que en termes absoluts hi ha hagut un augment. Seria interessant revisar aquesta partida a la baixa. L’augment de regidors no és una excusa. Si les inversions per informes tècnics s’han reduït per falta d’activitat, per la mateixa raó també s’hauria de reduir les inversions pels sous dels regidors.

Sobre la tercera edat cal valorar la proposta feta per la regidora de benestar social poc ambiciosa i reductiva. Així com la limitada proposta cultural que caldrà millorar i estructurar amb altres àrees, com la social, l’econòmica i esportiva. Cal impulsar les activitats però no en funció d’omplir un poliesportiu sinó en funció dels criteris i les necessitats de la gent i, aquí, potser és on s’han d’esmerçar els esforços. En saber on anem i perquè. Es troba a faltar l’elaboració d’un pla que harmonitzi i clarifiqui els objectius municipals. Mentre no es faci el vaixell tindrà vies d'aigua, i convé que suri i, ara més que mai, navegui amb bon rumb i les veles desplegades.

En tot i això, cal donar la benvinguda aquesta nova manera de fer poble i oferir la confiança a un equip que a hores d’ara ha superat en escreix les polítiques de l’anterior govern.


Pau Batlle Solé
Membre de l’Entesa per Bellvei

dimarts, de gener 10

Al·legació presentada a l'ajuntament de Castellet i la Gornal posa una zona logística sobre Bellvei


En Pau Batlle Solé, major d’edat, amb de DNI. Núm. 39635317S veí de Bellvei amb domicili a efectes de notificacions al carrer Montserrat núm. 4 de Bellvei (Baix Penedès)

MANIFESTA que assabentat que el Ple de la Corporació en sessió celebrada en data 27 d’octubre de 2011 va aprovar l’acord que textualment diu: “ 2. RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA “MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 DEL POUM DE CASTELLET I LA GORNAL EN L’ÀMBIT DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT S9 INDUSTRIAL A LES CASETES.

i en el termini legal d’exposició al públic exposa les següents

AL·LEGACIONS:

PRIMER:

L’augment desproporcionat que està adquirint l’industria existent de carbonat de cal a tocar del nucli de les Casetes.

Fa molts anys que els veïns de les casetes i de Bellvei reivindiquen el trasllat d’aquest indústria.

L’última ampliació ja va ser una falta de consideració, no per part de la industria que fa el que més l’interessa, sinó dels propis representants locals que ho varen deixar fer, afavorint els interessos de l’empresa a costa de la qualitat de vida dels seus propis habitants i de retruc dels habitants de Bellvei.

Potser molts no coneixen el soroll que genera aquesta industria ni tampoc, tot i la disminució dels últims anys, de la contaminació de la pols produïda emesa al paisatge de l’entorn.

Ara, com si no n’hi hagués prou, s’hi torna a engrandir-la a l’altra banda de l’antiga carretera, amb túnel inclòs.

SEGON:

No només per ampliar el sistema logístic de la indústria existent sinó també per a ubicar-hi petites i mitjanes empreses. M’agradaria preguntar-li als representants legals del municipi quantes zones industrials tenen i en quin grau d’ocupació com per què tinguin que seguir ocupant terreny per noves hipotètiques indústries.

TERCER:

I encara tenen la barra d’afirmar que “l’ampliació proposada té poca incidència en l’afectació del sòl i el paisatge” quan qualsevol persona poc comprovar que unes naus com les previstes sobre aquesta pendent en un lloc elevat té un impacte greu sobre tota la plana agrícola que presideix.

QUART:

No n’hi ha prou en regalar-nos instal·lacions tant impactant com la benzinera propera com que ara es proposi rematar-ho amb una ocupació desmesurada d’aquest promontori elevat del tot inacceptable.

CINQUÈ

Referent al paisatge no s’ha valorat amb suficient objectivitat la importància del zocol urbà de Bellvei-Casetes i la seva continuïtat agrícola i per tant sembla que l’estudi paisatgístic estigui fet per justificar l’operació que estan promovent i no per detectar, precisament, els problemes que generarà. Tot i estar acostumats a aquest tipus de maniobres, entenem que un ajuntament ha de vetllar pel seu paisatge i per la qualitat de vida dels seus convilatans, cosa que aquest planejament no fa.

SISÈ:

S’ha coordinat amb el planejament del municipi veí de Bellvei, aquesta proposta? Per la visió del pla, no ho sembla.

Tenint en compte la proximitat i la convivència dels propis habitants dels dos nuclis, no seria adient consultar-ho a Bellvei i fer una presentació per la gent que viu al nucli, o és que no els afecta aquesta decisió tant dràstica.

SETÊ

Sembla que la única justificació és la necessitat d’ampliació de l’empresa Reverter, les altres necessitats, les de la gent, es passen per alt.

Potser caldria reconsiderar els valors que impulsen a tirar endavant aquesta operació no fent esment, només en els llocs de treball que generarà (que d’altra banda, per la moguda que s’ha de fer, preveure 24 llocs de treball, és com matar mosques a canonades) sinó, amb el benefici global que aportaria a la comunicat. I per arribar a aquest punt fan falta moltes coses, entre elles, considerar el medi, considerar la persona i considerar l’estructura social del lloc on es vol portar a terme aquesta ampliació industrial.

Considerem que hi ha una falta de responsabilitat al promoure plans com aquests que en una direcció equivocada. Si volen impulsar llocs de treball facin el possible per fer venir empreses que omplin la quantitat de sòl industrial buit que tenim a la comarca. No es deixin portar per la simplicitat i la immediatesa d’una operació que d’entrada ja es veu que acabarà malament pel territori, pel paisatge i per la gent de les Casetes i Bellvei.

VUITË

No ens portem a engany, aquesta operació, segons es deriva de la pròpia memòria del pla és per ampliar la indústria Reverter i constituir un nucli logístic de la fàbrica. Tots sabem que una zona logística ocupa pocs llocs de treball. La resta, la que es preveu destinada a altres usos suposadament adscrits al principal, no se saps ben bé a que es destinarà ni quan s’omplirà per tan, tirar endavant un polígon industrial d’aquestes característiques avui dia, tal com està la situació econòmica, és de bojos per la incertesa de l’operació. Per tant, ni es poden preveure llocs de treball segurs, ni que el conjunt es tiri endavant amb les garanties que caldria. La cosa pot degenerar tant que, avans de lamentar-ho, valdria més reconsiderar el projecte.

NOVÉ

L’informe de Medi Ambient de la Generalitat fa esment del problema de l’ambient atmosfèric que la zona on es vol situar ja s’ha superat els valors màxims de partícules en suspensió.

.

Que no s’han fet els estudis pertinents de l’augment de l’impacte acústic que generarà. Factor important donat la proximitat a un nucli urbà.

També, l’informe de MA, destaca la manca de determinació d’objectius i criteris ambientals en l’informe ambiental preliminar.

També fa esment de lamanca d’integració amb l’entorn, cosa d’altra banda, evident.

Per la qual cosa per tot el què s’ha al·legat es proposa la retirada del MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 DEL POUM DE CASTELLET I LA GORNAL EN L’ÀMBIT DEL SÒL URBANITZABLE DELIMITAT S9 INDUSTRIAL A LES CASETES.

Atentament

Bellvei, a 14 de desembre de 2011

Pau Batlle Solé

Membre del Grup Ecologista del Baix Penedès

Membre de la Plataforma No Fem el CIM

Membre de l’Entesa per Bellvei

Sg.: ...........................................

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL

dijous, de desembre 15

Castellet i la Gornal posa una zona logística sobre Bellvei

El paisatge d'aquesta foto quedarà alterat pel pla parcial que l'Ajuntament de Castellet i la Gornal està aprovant per ampliar la fàbrica de carbonat de cal de Reverter.

Sense el compliment dels paràmetres ambientals i paisatgístics es projecta una zona industrial logística amb túnel per sota l'antiga carretera per ampliar l'empresa Reverter que ha quedat ofegada per les dues carreteres, la N-340 i la vella (actual entrada del poble) i el nucli urbà residencials de les Casetes que, juntament amb Bellvei, formen un nucli compacte i harmònic situat sobre un turó (en la foto es pot apreciar).

Fa anys que els veïns demanaven el trasllat d'una indústria que genera contaminació acústica i ambiental. No es va fer i la indústria ha anat creixent sobre el poble i ara, a més cap a la vall (en la foto es pot apreciar la industria existent a l'esquerra del poble. La construcció d'aquesta zona logística comportarà edificis alts, gran trànsit de camions i augment dels paràmetres d'impacte ambiental.

L'excusa dels llocs de treball no són un argument suficient per acceptar aquesta ampliació, a part de que s'ha fet d'esquena a la població de Bellvei, la qual no ha sigut informada ni ha tingut oportunitat de dir la seva, només que a través dels mecanismes legals, insuficients a hores d'ara per generar el diàleg que una intervenció de tant d'impacte generarà.

L'Entesa per Bellvei, Plataforma NofemelCIM i GEVEN a través de Pau Batlle, membre de les tres organitzacions ha presentat una al·legació.
A l'esquerra, tal com està ara amb el límit del sector en vermell, a sota, el pla industrial logístic.


(Si voleu veure l'al·legació piqueu sobre el títol)


https://docs.google.com/document/d/1yTrH7ju2MI-80TPqQoCOqzbu2ZcO5yjl8oSFjpSkssw/edit?hl=en_US


continua..

dilluns, de juliol 25

L'Entesa demana una reunio amb l'Ajuntament de Bellvei per concretar la política sobre la muntanya de la Muga

Per aquest motiu, es va presentar la següent instància. L'acció s'emmarca dins de la política de l'Entesa per contribuir a la millora ambiental i social del municipi. Properament exercirà altres accions semblants.

En Pau Batlle Solé, amb DNI 39635317S veí de Bellvei al carrer Montserrat 4, telèfon 977168087 / 652202682 i correu eleectrònic pau.batlle@gmail.com

EXPOSA

Primer.

Que havent entrat en el moment i forma unes al·legacions sobre la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi que feien referència a la futura implantació d’un camp de golf a la muntanya de la Muga.

Segon.

Que havent canviat l’equip de govern de l’ajuntament en les pasades eleccions municipals

DEMANO

Mantenir una entrevista amb els responsables municipals sobre el planejament a fi de valorar conjuntament la situació i saber els criteris que aquest nou consistori vol donar a la tramitació iniciada en l’anterior govern municipal donat que, en aquests moments, es troba en fase d’aprovació inicial, havent-se fet l’exposició al públic.

Cal tenir en compte que moltes de les al·legacions denunciaven aspectes de falta de participació ciutadana, greru impacte ambiental i errors legals substancials de tal magnitut que podrien donar peu a la seva anul·lació.

En espera de les seves notícies al saluda atentament

Bellvei, 11 de juliol de 2011

Pau Batlle Solé

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI

dissabte, de març 26

Al·legació contra la destrucció de l'espai protegit de la muntanya de la Muga per la construcció d'un camp de golf

En/na........................................................................................................ major d’edat, amb de DNI. núm. .....................................veí de ........................................................................, amb domicili a efectes de notificacions al carrer ............................................................................................................. núm. ............... de la població de .............................................................................................................

MANIFESTA que assabentat que el Ple de l’Ajuntament de Bellvei va aprovar inicialment la modificació de les normes subsidiàries del planejament municipal, pel que fa a la creació del sector S.17, que inclou la reordenació de la zona del Castell de la Muga i la implantació d’un camp de golf, publicat al BOP en data 15 de febrer de 2011 i en el termini legal d’exposició al públic exposa les següents AL·LEGACIONS:

PRIMER: L’activitat immobiliària “per se” no fomenta la cohesió social ni genera la creació de llocs de treball nets.

Excessiva oferta d’habitatges. Afirmar que el municipi necessiti posar més sòl residencial, com es diu en el document del Text refós, quan actualment entorn del nucli urbà de Bellvei hi ha un potencial per desenvolupar de més de 1.000 habitatges, que doblaran amb escreix la població actual, no fa honor a la veritat. Aquestes reserves equivalen al potencial previst per abastir dues dècades de creixement urbà de Bellvei al frenètic ritme de creixement dels últims anys. Per tant, les raons esgrimides per incloure 225 habitatges més dels que ja hi ha previstos no obeeix a cap necessitat del municipi.

La cohesió social. En una població de 2.000 habitants i en plena crisi econòmica no abona en absolut la cohesió social com argument central de l’operació immobiliària del Sector 17. Estem davant d’una població on la meitat dels habitatges són de segona residència, un creixement demogràfic entorn del 5,5% anual amb només un 8% vegetatiu. Amb aquestes dades l’operació urbanística que es proposa afavorirà el desequilibri social i econòmic ja que molts dels habitatges previstos lligats al golf seran secundaris i els altres, d’on es treuen els 100 llocs de treball necessaris per les noves famílies que vindran a viure al poble?. Les afirmacions que la diversitat tipològica residencial de dubtosa integració que proposa el Sector 17 ajudarà a fomentar la cohesió social no se sostenen des de cap punt d vista.

El model de la crisi. És palès que el creixement residencial d’aquest anys ens ha portat, a la nostra comarca, molt més atur i en conseqüència menys qualitat de vida que en altres indrets on l’activitat econòmica està més diversificada i harmonitzada amb el territori. Basar la solució de l’economia local en un fet puntual com és la construcció d’un camp de golf que requereix de molts pocs llocs de treball i una gran ocupació de sòl i uns nous barris residencials és continuar furgant amb el dit a la llaga d’una economia que ens ha portat al capdavant de les comarques catalanes amb més atur.

La convivència de dos col·lectius contradictoris. Es proposa uns habitatges de residencia habitual destinats a classes populars (HPO) convivint amb habitatges temporals d’alt “standing” relacionats amb el golf. Lluny de la cohesió social, que el document afirma pal·liar, el que s’aconsegueix és posar més llenya al foc per atiar un creixement que ha estat, com es de tothom conegut, un factor desencadenant de la crisi econòmica actual. Pitjor serà el que pel que s’entén de la proposta que els xalets d’alt “standing” es situïn a dalt, prop de Baronia i els habitatges socials a la N-340, amb vocació de ser un barri de classe popular, donat que unes 70 habitatges han de ser obligatòriament de protecció. Quants llocs de treball necessiten 70 famílies nouvingudes?

La N-340, una barrera franquejable? Preveure que el nucli urbà de Bellvei creixi cap al sud, a l’altra banda de la N-340, sense saber el futur de la variant de l’A-7 no és acceptable. Aquesta, com és notori, està paralitzada per la manca de recursos de les administracions, a més de la disminució del trànsit que ha experimentat l’eix de l’AP-7 que qüestiona cada vegada més la construcció de variants. Però aquest fet sembla que no preocupa a l’ajuntament. Una vegada fet el golf, l’hotel i venudes les cases lligades al golf, el barri de la carretera pot quedar per vestir sants juntament amb la resta de sectors sense desenvolupar.

Per solucionar la cohesió social, dos guetos. Si no es resol el problema de la N-340 no es pot pretendre crear un sòl urbà residencial separat per una carretera nacional amb els conflictes evidents que aquesta situació generaria. Aquest plantejament deixa encara més en evidència que un sector residencial format per dos col·lectius de naturalesa antagònica, es situïn on es situïn, puguin resoldre problemes de cohesió social o el problema de l’atur, sinó ans el contrari, agreujar-los.

L’evidència de prioritzar l’interès privat per sobre del públic. La proposta de creixement residencial és contrària a una bona planificació urbana municipal i deixa al descobert una realitat evident, el municipi no es pot planificar des de la imposició autista d’un equipament privat. La qüestió depassa les dimensions de les obsoletes Normes Subsidiàries dels anys 70, revisades fins a l’infinit per encabir-hi operacions urbanístiques de dubtosa factura que posa en dubte el seu beneficiï públic i deixa entreveure les deficiències de la planificació que no s’ha actualitzat al ritme de la canviant realitat de la nostra dinàmica social i econòmica.

El sector immobiliari, mitjà, no fi. La solució als problemes urbanístics municipals no passen dons per posar més sectors residencials en joc sinó, ans el contrari, en reduir-los i ser prudent a l’hora de desenvolupar els que restin pendents. Insistir que la crisi econòmica ha estat més forta al Baix Penedès per la seva implicació en l’excessiva dependència del sector immobiliari. Hi ha excessiva preocupació per trobar solucions a la crisi a qualsevol preu mentrestant es deixen de banda indicadors que determinen situacions crítiques de la societat que es pretén governar. El cas dels preocupants indicadors sobre el nivell d’estudis a Bellvei, molt per sota de la mitjana catalana, n’és un exemple. Es prioritzen els factors quantitatius i es deixen de banda els qualitatius.

SEGON: L’excés de creixement previst depassa les limitacions del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona

L’operació que es preveu en el sí d’aquesta modificació es posa encara més en evidència quan s’intenta aplicar el criteri de creixement moderat que el PTPCT determina per a Bellvei que, seguint la fórmula definida en les normes urbanístiques del Pla Territorial, el nucli urbà de Bellvei (22,35 ha.) podria créixer entorn d’un 30% del sòl urbà consolidat actualment, mentre que la realitat és que el sòl urbanitzable no desenvolupat que encercla el poble és de més del 100% del consolidat (23,77 ha.). Aquest aspecte, important, ja que deriva d’un planejament superior, just acabat d’aprovar, abona el criteri d’evitar posar més sòl residencial en joc, ja que, si tenim en compte que el nucli urbà de Bellvei està ja inundat de sectors residencials que poden més que doblar la seva població (de 2.000 a 4.500 habitants) augmentar la qualificació de més sòl urbanitzable residencial podria crear un fort desequilibri econòmic i social si sobrevingués un canvi brusc del mercat immobiliari -donada la predisposició mercantil de l’ajuntament a fomentar-lo- amb els conseqüents dèficits de serveis propis d’un creixement no planificat

TERCER: El PTPCT qualifica la zona on es vol implantar el golf de sòl de protecció especial

La definició del sòl de protecció especial que fa el PTPCT és: “..sòl que pels seus valors naturals i de connectivitat ecològica o per la seva localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions.”

Tal com reflecteix l’informe del Departament de Medi Ambient, són els únics terrenys agroforestals del municipi, connector natural i espai de biodiversitat que per la documentació presentada en el Text refós, no sembla que es tingui en compte. Com tampoc fa cas del que especifica la resposta a la al·legació del PTPCT formulada pel mateix ajuntament: “..i que els camps de golf, com la resta d’implantacions legalment admissibles en sòl no urbanitzable que comporten canvis de certa extensió en la cobertura vegetal del sòl, només poden ser admesos en sòl de protecció especial si, per la localització i correcta inserció en el territori, no afecten substancialment els valors intrínsecs ni la funcionalitat del sòl que han motivat el règim de protecció establert pel Pla territorial.” I el cas que ens ocupa d’un camp de golf sí afecta substancialment els valors intrínsecs i la funcionalitat del sòl.

A més la privatització de les terres destinades a golf queden enclaustrades dins d’una tanca, tallen tota la xarxa de camins i alteren la continuïtat edafològica del sòl generant un sistema artificial, contaminant i, per molt que es vulgui afirmar, amb un gran consum d’aigua no reciclada.

QUART: Mil al·legacions

S’ha de recordar que en el sí de l’exposició pública de l’aprovació inicial del PTPCT es van presentar més de mil al·legacions demanant senzillament que es respectés l’espai de protecció especial que la pròpia Generalitat havia proposat. Com es pot comprovar en el decurs d’aquesta tramitació, les demandes populars no van ser ateses i sí la decisió municipal que, sense debat amb la ciutadania, ha imposat els seus criteris sense contrastar-los amb l’opinió pública. Aquesta ha de fer palesa la seva opinió en el reduït espai dels terminis d’exposició al públic que obliga la llei i amb les dificultats d’accés a la informació a que ens tenen acostumades algunes administracions que obliden la pràctica democràtica.

Cal dons que es reconsideri aquesta operació immobiliària, a la llum de la participació democràtica de la ciutadania, donada la gravetat de l’assumpte que posa una pesa més en la destrucció del medi ambient i en fer desaparèixer el poc patrimoni natural que resta en peu al municipi amb el repetit demagògic argument dels llocs de treball. Quant llocs de treball generarà la transformació de 100 hectàrees?

CINQUÈ: La millor sostenibilitat és no fer-lo, el golf, tal com afirma Medi Ambient

Sembla que el Text refós insisteix en excés en convèncer de que el projecte és sostenible basant-se en arguments de concentració urbana, de replantació d’arbredes i d’instal·lació d’enllumentats i sistemes de clavegueram separatiu que compleixen les normes vigents, però cal insistir en que la sostenibilitat no és en com fer-lo millor sinó que, es faci com es faci, l’impacte que causarà la construcció d’un golf i dels sectors residencials és incompatible amb la zona protegida i amb el creixement desestructurat de Bellvei. Així ho reflecteix, de manera clara i contundent, l’informe de Medi Ambient de la Generalitat, que en les seves conclusions diu:

1. D’acord amb la documentació presentada .. es considera que el Text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries sector 17, reordenació de l’entorn del Castell de la Muga, de Bellvei, no s’adequa al principi de desenvolupament urbanístic sostenible.

2. Com es va insistir al document de referència, es considera que la millor alternativa ambiental és el no desenvolupament del sector.

3. Després de l’aprovació inicial caldrà tornar a demanar informe d’aquest Departament als efectes que contempla l’article 83.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

4. Finalment, per tal de cloure la tramitació de l’avaluació ambiental d’acord amb la legislació vigent, s’haurà de presentar una memòria ambiental que exposi de quina manera s’han integrat en el pla proposat els aspectes ambientals abordats per l’ISA, i com s’han tingut en compte les al·legacions fruit del procés d’exposició pública i de consulta a les administracions referenciades en el document de referència. Conjuntament amb aquesta memòria ambiental caldrà presentar la resta de documents del pla.

SISÈ: Incompliment de l’article 8 de la LUC

No s’ha trobat la documentació referent a l’esmentada modificació de les Normes en la pàgina web de l’Ajuntament de Bellvei. S’ha de recordar que el DL 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, en l’article 8 “Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió urbanístics” diu en l’apartat 5 que “la ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de planejament i gestió urbanístics” i en el subapartat b) exposa clarament que “cal garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístics vigents”.

Caldrà que s’esmeni l’error i, el document en qüestió, es torni a tramitar d’acord amb la LUC i, es recorda que, segons l’apartat 1 de l’article 8 del DL 1/2010: “Es garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió”.

Per la qual cosa per tot el què s’ha al·legat es proposa la retirada del Text refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries sector 17, reordenació de l’entorn del Castell de la Muga, de Bellvei en el benentès que, en cas de voler desenvolupar el planejament del municipi, seria més adient i recomanable, donades les condicions actuals, les necessitats del municipi i la situació de precarietat de les Normes actuals, aborda-ho per la via de la redacció d’un POUM.

Atentament

Bellvei, a 30 de març de 2011

Sg.: ...........................................

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT BELLVEI